• ONE-MAN LIVE
  • 2014.12.23.: Shinjuku Wildside Tokyo
  • 2014.10.19.: Osaka Club ALIVE!
  • 2014.10.18.: Osaka Club ALIVE!
  • 2014.06.15.: Takadanobaba club PHASE
  • 2014.03.29.: Osaka club MERCURY

  • EVENT LIVE
  • 2014.12.14.: Takadanobaba club PHASE
  • 2014.09.18.: Ikebukuro BlackHole
  • 2014.08.16.: Saitama Kaikan
  • 2014.03.23.: Meguro Live Station